Reci: “Ja sam čovjek kao i vi, meni se objavljuje da je vaš Bog – jedan Bog.” (Al-Kahf, 110)

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ
Reci: “Ja sam čovjek kao i vi, meni se objavljuje da je vaš Bog – jedan Bog.” (Al-Kahf, 110)

Nema neke razlike među nama sa stanovišta stvaranja i odnosa prema Onome koga obožavamo, drugim riječima, prema Božijem Bitku, sa stanovišta blizine Njemu i Njegove vladavine nad nama, kao ni sa stanovišta naše udaljenosti od Njega i našeg obožavanja Njega.

Naravno, ne postoji osim Uzvišenog Allaha niko drugi uzvišen i o svemu neovisan toliko da smo ga dužni obožavati. Ne postoji nijedno stvorenje, malo i neznatno, toliko da se treba povijati i biti ponizno i pred čime, osim pred Allahom. Malo preciznije, to je Bediuzzeman Said Nursi izrazio riječima: “Kao što je sve postojeće izjednačeno sa stanovišta udaljenosti od Obožavanoga, izjednačeno je i sa stanovišta stvorenosti.”

Ovaj ajet je istovremeno odgovor na preuveličavanje koje se desilo s nekim časnim vjerovjesnicima, kao što su, npr., bili Isa, a.s., i Uzejr, a.s., kad su ih uzdizali na razinu Božanstva. Nema sumnje da je prirodno da čovjek bude blizak Uzvišenom Allahu, pogotovo ako se radi o nekom časnom vjerovjesniku. Međutim, ta bliskost ne može biti opravdanje niti razlog uzdizanja čovjeka na razinu Božanstva. Radi upozorenja na tu osjetljivu pojavu, Poslanik, s.a.v.s., je, uprkos brojnim odlikama, rekao: “Ja sam ‘čovjek kao i vi’. Postoji jedna razlika između mene i vas, a to je da se ‘meni objavljuje’. Međutim, naš Bog je jedan Bog.” Znači, naglašava se izjednačenost u obožavanju Jednoga Obožavanoga u sklopu formalnih razlika. Tako vidimo da je ovaj ajet, uz to što replicira onima koji Isa, a.s., i Uzejra, a.s., uzdižu na položaj Božanstva, ujedno ukazivanje na pravi položaj našeg časnog Poslanika, s.a.v.s.

Pin It
  • Napravljeno na .
© 2021 Fethullah Gülen web stranica. Sva prava zadržana.
fgulen.com, zvanična internet stranica turskog učenjaka i mislioca Fethullaha Gülena Hodžaefendije.