A kada je Ibrahima Gospodar njegov s nekoliko zapovijesti na iskušenje stavio... (Al-Baqara, 124)

وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا
A kada je Ibrahima Gospodar njegov s nekoliko zapovijesti na iskušenje stavio, pa ih on potpuno izvršio, Allah je rekao: “Učinit ću da ti budeš ljudima u vjeri uzor!” (Al-Baqara, 124)

U vezi s tumačenjem ovog ajeta u nekim predajama stoji da je Ibrahim, a.s., bio prvi ko se obrezao, prvi ko je druge ugošćavao (استضاف), prvi ko je rezao nokte, prvi ko je skratio brkove, itd. Međutim, opravdano je predvidjeti da je to sve postojalo i prije njega, jer su to, prema riječima Allahovoga Poslanika, s.a.v.s., plodovi urođene zdrave naravi.

Može se pretpostaviti da je prvenstvo Ibrahima, a.s., ovdje istaknuto u odnosu na njegov narod, a ne sa smislom da je on prvi čovjek, počevši još od Adema, a.s., koji je to praktikovao. Na jednome mjestu, Musa, a.s., npr., kaže: Ja sam vjernik prvi (Al-A`raf, 143), a jasno je da on nije prvi vjernik. Dakle, prvenstvo je ovdje relativno, a tačno je u odnosu na Ibrahimov, a.s., narod. Prema tome, u vezi s kušnjom i iskušenjem Ibrahima, a.s., ispravnije je reći da ima smisao isticanja nekih skrivenih, unutrašnjih pouka nakon nekog iskušenja, ili isticanja naznaka ljepote, odnosno odbojnosti u njemu, kao i dobra ili zla, dostojanstva ili niskosti.

Međutim, čovjek posjeduje tjelesni i duhovni život. Pored duhovnog i intuitivnog života, on posjeduje želje i strasti. Sa stanovišta duhovnog i intuitivnog života, on je blizak metafizičkom svijetu i Istini o Uzvišenome. U sklopu svoga duhovnog života, on istovremeno nastoji dostići rang savršenog čovjeka. U trajnoj je borbi između obaveza i Božijih odredaba, na jednoj strani, te tjelesnih i nagonskih potreba, na drugoj strani. Pred njim stoje mogućnosti izbora. Nekad uspijeva u biranju, a nekad ne uspije i mimoiđe ga ono što je ispravno. Dakle, iskušenje je ispit u kojem se jasno pokazuje ko pobjeđuje, a ko gubi.

Pin It
  • Napravljeno na .
© 2023 Fethullah Gülen web stranica. Sva prava zadržana.
fgulen.com, zvanična internet stranica turskog učenjaka i mislioca Fethullaha Gülena Hodžaefendije.