Jedno od znamenja Njegovih je stvaranje nebesa i Zemlje i živih bića koja je rasijao po njima... (Aš-Šura, 29)

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاء قَدِيرٌ
Jedno od znamenja Njegovih je stvaranje nebesa i Zemlje i živih bića koja je rasijao po njima; On je kadar da ih sve sabere kad bude htio. (Aš-Šura, 29)

Slično prethodnom, ovaj ajet kao dokaz ističe pretpostavku da postoje razni oblici života – u drugim svjetovima – slični onima koji postoje na Zemlji, ili drugačiji, a to je, nesumnjivo, tačno. Tako se i sintagma: On je kadar da ih sve sabere kad bude htio, možda, može shvatiti tako kao da ćemo moći mi njima otići ili će oni nama doći.

“Gmizanje” (دبيب) znači “kretanje”, a “ono što se kreće” (دابة) znači “jahaća životinja”. Iako se isti naziv može primijeniti i na džine, duhove i meleke, šerijatsko običajno pravo ga sve do danas koristi za materijalna bića koja se nalaze na Zemlji. Zato je opravdano pretpostaviti da je Uzvišeni Allah stvorio u Svemiru svijet sličan ljudima i druga živa bića te da je On kadar, kad bude htio, da ih sve sabere. Kao što će sabrati sve ljude i sve drugo na budućem svijetu, On može, isto tako, sabrati sva stvorenja koja postoje u svim dijelovima Svemira.

Iako neki komentatori ističu da su ptice ono što se podrazumijeva nazivom “ono što se kreće” (دابة), a što se nalazi na nebu, to suhoparno tumačenje ne može doslutiti nadnaravnu sadržinu naziva. Bolje i adekvatnije je prihvatiti da postoje stvorenja, u nekim dalekim i bliskim svemirskim sistemima, slična stvorenjima koja se nalaze na Zemlji, onako kako je tvrdio i o tome govorio Imam Mudžahid.

Mi ovo pitanje prepuštamo učenjacima i istraživačima vjernicima u budućnosti, smatrajući da nije daleko od toga da u svemirskim prostranstvima postoje drugi svjetovi, slični našem, kao i stvorenja i bića u njima.

Allah to najbolje zna.

Pin It
  • Napravljeno na .
© 2021 Fethullah Gülen web stranica. Sva prava zadržana.
fgulen.com, zvanična internet stranica turskog učenjaka i mislioca Fethullaha Gülena Hodžaefendije.