Deugd en geluk

Deugd en geluk

Zij die mensen geluk beloven zullen hen eerst moeten toerusten met deugdzaamheid. Geluk is onbereikbaar voor degenen wier harten niet zijn vervuld met deugdzaamheid. Zowel in het heden als in het verleden hebben deugdzame geesten dit altijd als een feit geaccepteerd. Geluk en deugdzaamheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

In het kort betekent deugdzaamheid, het leven vanuit de meest verheven ethische en morele waarden, en het met liefde aanschouwen van alles wat is. Een waar deugdzaam persoon leeft in verbinding met alles. De stroom van gebeurtenissen is bij een dergelijk persoon gelijk aan een lentebries. Het leven zelf bevrijdt de ziel en brengt haar gelukzaligheid, en het hart zal met vreugde gevuld worden. Ze worden in vervoering gebracht in de onophoudelijke stroom van dingen en gebeurtenissen, genietend van de zich steeds vernieuwende, frisse inhoud. Niet het op- en ondergaan van de zon, noch de onophoudelijke cyclus van dag en nacht kan hun verrukking ongedaan maken, of hun harten met somberheid vullen. Ze blijven onophoudelijk momenten beleven van sereniteit en geluk, en bezien de verschillende en telkens vernieuwde schouwspelen met wijsheid.

Deugdzaam zijn betekent niet dat men alle menselijke verlangens op extreme wijze dient af te zweren, en een leven moet leiden in uiterste mate van soberheid door onze rug te keren naar de materiële wereld. Een dergelijke opvatting, welke mensen vervreemdt van de wereld waarin ze leven, veroorzaakt pessimisme en hopeloosheid. Dit betekent, zoals Ibsen zegt, het einde van geluk. Tegelijkertijd impliceren zulke extreme en ongegronde ideeën dat het individu slechts aan zichzelf denkt. Dit individu is veelal met zichzelf bezig en het gevoel van goedgunstigheid kan hem worden onthouden. Deze manier impliceert een verkeerd beeld van de ethische waarden, en is verstoken van de waarde van altruïsme.

Aan de andere kant is het niet juist om te beweren dat deugdzaamheid een garantie is voor alle materiële en spirituele geluk. Een deugdzaam persoon kan ziek of arm zijn of zich in barre omstandigheden bevinden. Hij of zij wordt misschien onderdrukt, moet beledigingen of verraad van anderen verdragen, of zelfs martelingen, veroordelingen of verbanningen ondergaan. Jezus werd verraden, Socrates werd veroordeeld en Epictetus werd onderdrukt. Toch bleven zij diep van binnen gelukkig. Van hieruit bekeken, geloven wij dat geluk zetelt in het hart, in de vorm van briesjes van een innerlijk paradijs, versterkt door het in praktijk brengen van deugdzaamheid waaraan niet getornd kan worden. Zoals geloof de zaden van een spiritueel paradijs kweekt, zo geeft ongeloof gestalte aan de steen van een spirituele hel. Deugdzaamheid is die staat waarin mensen zich hun eigen beperktheid realiseren en hun kleingeestigheid loslaten in de oneindigheid van het universum. Deugdzaamheid betekent dat men niet meer waarde hecht aan de eigen persoon dan nodig is. We verliezen het geluk wanneer we het leed ervaren van onverzadigbare en waardeloze ambitie. Dan worden we van alle kanten aangevallen door kleine tegenvallers zoals materiële teleurstellingen, of beschadigingen van onze waardigheid en trots. Een deugdzaam persoon heeft deugdelijke gedachten. Deze mensen "wachten niet passief op een oplossing en klagen niet over de dingen waar geen oplossing voor is." In tegendeel, ze doen hun best en zoeken manieren om het vermijdelijke te vermijden en het mogelijke mogelijk te maken. Wanneer ze geconfronteerd worden met gebeurtenissen die hun macht te boven gaat, geven ze zich over aan de goddelijke wil.

Deugdzame mensen schenden hun geluk niet door zaken als op zichzelf gerichte gedachten, zucht naar materiële rijkdom en een hang naar maatschappelijke status; zaken die door velen worden nagejaagd. Omdat deugdzame mensen volledig bereid zijn om onoverkomelijke problemen en onvermijdelijke tegenslagen in hun leven te accepteren, zal hun geluk nooit verstoord worden. In termen van bewustzijn en gevoelens, zullen deze personen hun deel aan pure en hemelse verrukkingen altijd ontvangen. Zij halen altijd genot uit het liefhebben van anderen, uit compassie voor familie, uit zusterschap, broederschap en vriendschap. Deze mensen zullen nooit anderen onderdrukken of verraden, en zullen afstand houden van gedachten die gebaseerd zijn op wraak, rancune, haat en jaloezie. Daarom zullen zij altijd een bries om zich heen voelen die bestaat uit respect en liefde, en zullen zij altijd gelukkig zijn. Door de verbinding die zij voelen met hun familie, hun land, hun volk en de gehele schepping waarin zij leven, zwemmen zij in een oeverloze zee van liefde. Ze voelen de oneindige verrukkingen en het genot van het Paradijs alvorens zij daar daadwerkelijk binnentreden. Deze verrukkingen komen voort uit zuiverheden als het delen van andermans vreugde, het in de eigen ziel voelen van andermans verrukkingen, en zelfs het aangaan van pijn en lijden om de weg vrij te maken naar een hoger geluk. Deugdzaam zijn houdt in het in contact zijn met het verleden en de toekomst, evenals met het heden. Deugdzaam zijn betekent het op spiritueel niveau in verbinding staan met de meest betekenisvolle persoonlijkheden van het verleden en de toekomst, en het, vanuit het diepst van het hart, voelen van hun goedkeuring en waardering. Deugdzaam zijn betekent het delen van het leven met de meest betekenisvolle personen uit de menselijke geschiedenis, het verbonden zijn, en één worden met onze voorouders en met alle toekomstige generaties. Door een dermate hechte verbinding met de gehele mensheid en het volledige universum is er voor het hart eeuwig geluk weggelegd in deze wereld, en wordt er een dimensie bereikt waarin uiterlijke omstandigheden geen vat hebben op dit geluk.

Deze diepe relatie van deugdzaamheid met waar geluk hebben wij meegekregen van de meest eerbiedwaardige figuren van de mensheid. Door dit geluk huist er tevredenheid in het hart en kalmte in de geest. Dit geluk is gebaseerd op de krachtigste pijlers van deugdzaamheid, zoals het vrij zijn van arrogantie, volwassenheid en tolerantie, het door de vingers zien van gebreken, en het vrij zijn van haat- en wrokgevoelens. In het kort; dit geluk bevindt zich in hart en ziel. Het zit zo diepgeworteld dat het nooit door iets anders kan worden vervangen. Het is verbonden met de essentie van de mensheid. Materialistisch genot in oppervlakkige, egoïstische, ambitieuze zin voegt aan dit soort geluk niets toe en kan het niet vervangen. Hoe gezegend zijn zij die hun ziel verheerlijken door geloof en hun hart door deugdzaamheid!

Pin It
  • Aangemaakt op .
Copyright © 2024 Website van Fethullah Gülen. Alle rechten voorbehouden.
fgulen.com is de officiële website van bekende Turkse geleerde en denker Fethullah Gülen.