Duidelijkheid omtrent Doel en Middel

Duidelijkheid omtrent Doel en Middel

Wij moeten zo nauwkeurig mogelijk zijn met betrekking tot het doel en onderwerp van ons project. Lukt dat, dan verliezen we onze doelstellingen niet uit het oog. In onze speciale service dienen wij onze geest op een bepaald doel te richten zodat onze gedachten niet instorten tot een draaikolk van verwarring en ons veranderen in machteloze speelballen.

Onze doelstelling dient het resultaat te zijn van helder nadenken. We moeten ons doel duidelijk definiëren zodat we niet in een gedachtegolf verdwaald raken. Veel ambitieuze ondernemingen hebben hun vruchten uiteindelijk niet kunnen afwerpen, en lieten inderdaad haat en rancune achter, simpelweg omdat het doel en het middel onduidelijk waren.

De Verheven Schepper en het streven naar Zijn goedkeuring moet voorop staan in het standpunt van elke activist. Is dit niet het geval, daar waar God niet kan ingrijpen, kan valsheid voor waarheid worden aangezien, en kunnen bevliegingen worden verward met echte ideeën. Ondanks het feit dat deze taak wordt volbracht in de strijd voor het geloof, kan zulke onoplettendheid misbruik en misdrijven tot gevolg hebben.

Wat betreft werk dat ondernomen wordt in het streven naar de goedkeuring van de Almachtige, kan een stofdeeltje net zo waardevol zijn als de zon, een druppel net als de zee, een seconde net als de eeuwigheid. Aldus, zelfs wanneer de wereld in Paradijselijke tuinen zou veranderen door middelen die Hij niet goedkeurt, dan zou het uiteindelijke resultaat compleet waardeloos zijn. Bovendien zouden de verantwoordelijken hierover ondervraagd worden.

De waarde van de middelen en instrumenten ligt verborgen in de capaciteit om de beoogde doelstelling te bereiken en dit met gemak te doen. Middelen die er niet voor zorgen dat het doel wordt bereikt, en met name die middelen die zulke vooruitgang in de weg staan, worden als vervloekt beschouwd. Op basis van dezelfde logica kan de wereld vervloekt zijn voor zover hij tussen mannen en vrouwen komt en hun echte doel in het leven, maar geliefd en geprezen voor het weergeven van de gratie van duizend Glorieuze Namen van de Schepper en het tonen van Zijn grootse werken.

De waarheid kan op verschillende manieren worden vastgesteld en ondersteund. De waarde ervan is evenredig met hoeveel zij ons respect voor de Schepper (de Waarheid) versterkt en ons tot denken zet over wat goed en waar is. Wanneer ouders hun kinderen goed onderwijs bieden, wanneer een gebedshuis haar gemeenschap vervult van gedachten over het eeuwige bestaan, wanneer een school hoop en geloof aanwakkert bij haar leerlingen, dan dienen zij hun doel en zijn zij derhalve heilig. Is dit niet het geval, dan zijn zij niets meer dan duivelse valkuilen die ons van de waarheid afleiden. We kunnen op unies, trusts, politieke instanties en verenigingen in het algemeen dezelfde standaarden toepassen.

De stichters en instituutsdirecteuren dienen regelmatig stil te staan bij de reden waarom deze instituten in het leven zijn geroepen. Zo zal hun werk gericht blijven op het behalen van de doelstelling, en zijn vruchten blijven afwerpen. Zonder steeds hierbij stil te staan zullen zij vergeten waarom tehuizen, jeugdherbergen, scholen en overige instituten ontstaan zijn, en zo zichzelf tegenwerken, zoals zij die vergeten zijn waarom zij geschapen zijn.

Het claimen van een monopolie op goede ideeën en beweren dat alleen jouw kant de juiste kant is duidt op algehele afhankelijkheid van materiële causaliteit en onbekendheid met de doelstelling. Haat en rancune jegens degenen die hetzelfde geloof, dezelfde sentimenten en ideeën delen, is niets anders dan een gebrek aan voldoende toewijding aan de doelstelling. Ah, die minderwaardige en onderworpen mensen die denken dat zij het universum kunnen leiden volgens hun vervallen redenering![1]

Men dient extreme gedachten en handelingen te vermijden; zij vormen een dodelijk gif. Zoals het verkeerd is om eenvoud en oprechtheid op te zoeken in armzalige kleding en een miserabele woning met slechts een paar oude gebroken spullen, is het tevens verkeerd om een moderne stijl, dure kleding en andere weelde te associëren met verfijning, beschaving en voorspoed.[2]

[1] Criteria or Lights of the Way, Izmir, 1996, Vol.1, (9de editie), p.36-40
[2] Criteria or Lights of the Way, Izmir 1998, Vol. 2, (12de editie), p. 113

Pin It
  • Aangemaakt op .
Copyright © 2024 Website van Fethullah Gülen. Alle rechten voorbehouden.
fgulen.com is de officiële website van bekende Turkse geleerde en denker Fethullah Gülen.