De mens in de spiraal van de gedachten

De mens in de spiraal van de gedachten

De mens wordt gevormd door gedachte, geest en karakter. Dit gebeurt conform met de visies van de dingen en de eigen leefwereld die hij of zij heeft verworven door jaren van denken en beschouwingen.

Gedachten, intenties en ambities zijn net zo belangrijk voor de ontwikkeling van de menselijke mogelijkheden als de aarde, lucht, regenwater en zon die eveneens van invloed zijn op de vorming van de moraliteit van een mens en diens karakter. Gezond verstand en karakter ontwikkelen zich vanuit zuivere gedachten en intenties.

Gedachten zijn als een zaad, waaruit de boom der persoonlijkheid groeit. Goede manieren zijn de bloemen, vreugde en verdriet zijn als de vruchten aan deze boom. Wie naar de heldere kant van de wereld kijkt, denkt aan goede dingen en kweekt in de ziel de deugden en de schoonheden om in de tuinen te leven die in de eigen schoot zijn gevormd. De pessimistische zielen echter, die alles bekritiseren en hun omgeving bezien door de gaten van hun donkere, duistere wereld, kunnen goed nooit van slecht onderscheiden en evenmin kunnen zij van hun leven genieten. Zelfs wanneer ze in het Paradijs zouden worden toegelaten, dan nog zouden zij een eerbetoon aan de Hel zingen en klagen bij de engelen der Hel. En zo leven zij steeds in de kuil van spijt en klacht.

Omdat hij de aardse plaatsvervanger van de Schepper is, werd de mens geschapen om over de gehele Schepping te heersen. Om deze belangrijke opdracht te kunnen uitvoeren kreeg hij enorme talenten. Door systematisch denken en een verdieping van het eigen spirituele leven , kan de mens zijn talenten benutten en een schitterend karakter en persoonlijkheid verwerven. Pessimisme en kwade gedachten zullen daarentegen met dezelfde talenten een slecht karakter ontwikkelen.

Een derde mogelijkheid is dat de mens géén karakter ontwikkelt. Als de gegeven mogelijkheden niet in overeenstemming met de Geboden van de Schepper worden ontwikkeld, dan zal de mens wegrotten en zijn gemeenschap niets positiefs geven. De tuinen die een mens met zuivere gedachten en bedoelingen in zijn ziel bouwt, zullen na verloop van tijd zodanig bloeien dat ze de hele wereld omvatten, en de aroma's van het geluk iedereen zullen bereiken. Slechte gedachten en bedoelingen echter bieden iedereen 'bloed, etter en vuil' aan. In feite herbergt de mens in zijn wezen de mogelijkheden om ofwel een 'monster' te zijn of een 'engel'.

In deze beproeving kan hij zich verheffen tot het 'hoogste van de hoge' of vallen tot het 'laagste van het lage'. Daarom is degene die, vertrouwend op God, zijn wilskracht gebruikt in overeenstemming met de Goddelijke Wil, in staat om het hoogste niveau te bereiken, met Gods toestemming en hulp. Degenen die zich deze hulp onwaardig maken, zullen spijt hebben en wenen over hun treurig einde.

Hoewel het steeds twijfelachtig is wat het menselijke aandeel in de eigen daden is, zijn alle menselijke plichten en verantwoordelijkheden gebaseerd op deze 'fijne draad'. De mens kan zich discipline bijbrengen door zijn eigen kracht en rijkdom te beschouwen als een aangeboren machteloosheid en armoede, en dus door te vertrouwen op Gods kracht en rijkdom en de menselijke wil ondergeschikt maken aan die van God.

De gedachten en de gevoelens richten op verheven idealen om deze voor eeuwig te verwerven en zo het eigen karakter en persoonlijkheid op te bouwen. Zonder zich te laten ontmoedigen door problemen en tegenslagen en door de omstandigheden te blijven bestuderen, kan de mens zijn vrije wil gebruiken om de valstrikken te ontdekken die zijn materiele en lichamelijke ego voor hem hebben gelegd. Want dit laatste kan hem de weg naar de eeuwigheid versperren. Eveneens onderzoekt hij voortdurend de eigen inwendige wereld zonder moe te worden en slaagt er tenslotte in om de mysteries van het eigen bestaan te beseffen. Dit stelt hem in staat al zijn mogelijkheden te ontwikkelen: de deugden tot en met de schoonheden.

Uiteindelijk, zoals goud wordt gevonden nadat tonnen aarde zijn verwijderd en uitgezeefd, en na vele andere processen, zal de mens een ideaal der mensheid worden.

Wie eerlijk probeert om een écht menselijk wezen te worden en hier gedurende het hele leven naar streeft, zal op een dag dit ideaal raliseren en de eigen essentie vinden. Wie iets nastreeft, bereikt dit meestal. Een 'deur' wordt geopend voor wie er hardnekkig op blijft kloppen. Dit is een Goddelijke wet, volgens welke de mens kan worden verheven tot het niveau van menselijkheid, door het koesteren van zuivere intenties, systematisch denken, onverstoorbare vastbeslotenheid en ononderbroken streven.

De mens is naar de wereld gezonden, uitgerust met de mogelijkheden om dit doel te bereiken. Hulp en steun werden beloofd in de pogingen om 'opwaarts' te bewegen. Wat daarom overblijft als de menselijke plicht is het gebruik van de vrije wil in overeenstemming met de Geboden der Schepper en het bereiken van dit niveau door 'opwaartse' bewegingen.

Pin It
  • Aangemaakt op .
Copyright © 2024 Website van Fethullah Gülen. Alle rechten voorbehouden.
fgulen.com is de officiële website van bekende Turkse geleerde en denker Fethullah Gülen.