Kinderechten

1. Een kind is van dezelfde betekenis voor het voortbestaan van de mensheid als een zaadje voor de verdere groei en vermenigvuldiging van een bos. Mensen die hun kinderen verwaarlozen raken geleidelijk aan in verval en degenen die hun kinderen aan andere invloed factoren overlaten, riskeren het verlies van hun identiteit.

2. Kinderen van nu vormen na 30 of 40 jaar het meest actieve en productieve deel van een samenleving. Degenen die hun kinderen negeren, zouden moeten beseffen dat ze een belangrijk element van hun eigen gemeenschapsleven veronachtzamen en vervolgens zouden ze moeten huiveren.

3. De gebreken die we zien in de huidige generatie, de incompetentie van sommige bestuurders en andere hedendaagse maatschappelijke problemen, zijn het directe resultaat van de 30 jaar geleden heersende omstandigheden en (beslissingen) van de heersende elite uit die tijd. Zo zijn ook degenen aan wie het onderwijzen van de jeugd van nu is toevertrouwd, verantwoordelijk voor de gebreken en deugden die over 30 jaar zullen verschijnen.

4. Degenen die hun toekomst veilig willen stellen zouden net zoveel energie moeten insteken voor het opvoeden van hun kinderen als de hoeveelheid energie die ze wijden aan overige zaken. Terwijl de energie die wordt gewijd aan vele andere uitdagingen vruchteloos kan zijn, zal de energie die wordt besteed aan het opvoeden van jongeren hen verheffen tot de ideale mensen. Deze mensen zullen een onuitputtelijke bron van verdiensten zijn voor de samenleving.

5. De mensen in onze gemeenschap die nu miserabel en verloren zijn zoals drugsverslaafden, alcoholisten en andere ontaarde mensen, waren ooit kind. We hebben gefaald hen naar behoren op te voeden. Ik vraag me af of we ons voldoende bewust zijn van wat voor soort mensen we erop voorbereiden om morgen in onze schoenen te staan.

6. Gemeenschappen die aandacht besteden aan de familie als instituut en aan de opvoeding van hun jongeren zullen, in tegenstelling tot degenen die verder gevorderd zijn in wetenschap en technologie, de boventoon voeren in de toekomst. Het zal de gemeenschappen die dit verwaarlozen in de toekomst duur komen te staan. [Criteria or Lights of the Way, deel 1, 9e editie, Izmir, 1996, p.]

Pin It
  • Aangemaakt op .
Copyright © 2022 Website van Fethullah Gülen. Alle rechten voorbehouden.
fgulen.com is de officiële website van bekende Turkse geleerde en denker Fethullah Gülen.