Hvad vi Forventer af Videnskaben

Eftersom "virkeligt" liv kun er muligt gennem viden, vil de, som forsømmer lærdom og træning, blive betragtet som "døde" selvom de stadig er i live, for vi blev skabt for at lære og for at videregive det, vi har lært, til andre.

De rette beslutninger afhænger af et sundt sind og af sund tænkning. Eftersom videnskab og viden oplyser og udvikler éns sind, kan de, der er uden videnskab og viden ikke nå til de rette beslutninger, og er altid udsatte for bedrag og vildledelse.

De, der er virkelig menneskelige, fortsætter med at lære, undervise og inspirere andre. Det er vanskeligt at betragte de, der er uvidende og uden vilje til at lære, som virkeligt menneskelige. Det er også tvivlsomt, en lærd person, der ikke søger selvfornyelse og selvreform, og derved sætter et eksempel for andre, er virkelig menneskelig.

Videnskab og viden bør søge at afdække mænds og kvinders natur og skabelsens mysterier. Ingen viden, uanset hvor videnskabelig, er sand viden, hvis ikke den kaster lys over menneskenaturens mysterier og tilværelsens mørke områder.

Den status og berømmelse, man opnår gennem viden og videnskab, er højere og længerevarende end status og berømmelse, der opnås ved andre midler. Dette er sandt af to grunde: Viden vil henrykke dens besiddere når de når den anden verden, med nydelsen af de resultater, de nåede medens de var i denne verden. Derudover vil den holde dem borte fra dårlig moral i denne verden og få dem til at opnå mange dyder.

Forældre bør fodre deres børns sind med viden og videnskab, før de bliver optaget af ubrugelige ting. Sjæle uden sandhed og viden er marker, hvor alle slags onde tanker vokser og kultiveres.

Formålet med lærdom er at gøre viden til en vejleder i éns liv, for at oplyse vejen til menneskelig fuldkommenhed. Enhver viden, der ikke opfylder disse funktioner, er en byrde for den studerende, og enhver videnskab, der ikke fører en imod sublime mål, er blot bedrag.

Videnskab er at opfatte videnskabens virkelighed,
Videnskab består i kendskab til selvet;
Hvis du da ikke kender dit selv
undrer jeg mig over, hvilken uddannelse du har fået.

Et passende sprog er en uudtømmelig kilde til velsignelse for eleven. De, der besidder sådan en kilde bliver altid søgt, ligesom en kilde med friskt vand, og fører folk til det gode. Viden, bestående af tomme teorier og ufordøjede brudstykker af lærdom, der vækker mistanke i sindene og formørker hjerter, er som en "dynge affald", som forvirrede og desperate sjæle sværmer omkring.

Selvom videnskab og alle grene af viden er gavnlige for næsten enhver, kan man umuligt sætte sig ind i dem alle, for menneskenes livslængde og ressourcer er begrænsede. Derfor lær og brug kun det, der gavner dig selv og menneskeheden som helhed. Spild ikke dit liv.

Virkelige videnskabsmænd baserer deres studier og forskning på sande rapporter, rigtige forklaringer og videnskabelige eksperimenter. Som et resultat heraf får de fred i sindet og løser deres problemer med lethed. Imidlertid vil de, der ikke kender sandheden, hele tiden blive skubbet rundt af skiftende mål og metoder, og bliver således hele tiden skuffede.

Folk bliver æret og anerkendt i forhold til dybden og indholdet i deres viden. Den viden, man finder hos de, der spreder sladder og tom snak, er intet mere end sladder og tom snak. På den anden side er de sandelig værdifulde, der bruger deres viden som et prisme til at opfatte ting og hændelser, som et lys, for at oplyse "rummet" ud i de mørkeste kroge, og for at nå de mest transcendente sandheder.

Pin It
  • Oprettet den .
Copyright © 2024 Fethullah Gülen Webside. Alle rettigheder reserveret.
fgulen.com er officiel kilde på Fethullah Gülen, den berømte tyrkiske lærde og intellektuelle.