Her kan eleverne være sig selv

På den etniske friskole Hay Skolen klarer de tosprogede elever sig langt bedre end deres ligesindede i folkeskolerne.

De tosprogede elever klarer sig oftest dårligere end deres enkeltsprogede klassekammerater. Men på Hay Skolen i Københavns Sydhavn klarer de omkring 270 tosprogede elever sig samlet set bedre end deres ligesindede på de kommunale folkeskoler.

Ledelsen tror, at den etniske friskoles gode resultater blandt andet bunder i, at eleverne oplever skolen som et frirum.

»Her på vores skole er de ikke etniske. De er ikke først og fremmest anderledes. Her kan de være sig selv,« siger viceskoleleder på Hay Skolen Jon Koldborg.

På lærerværelset peger Christopher Leth og Elmiye Kolukisa på den gensidige tillid og respekt mellem skole og familier som noget grundlæggende.

»Vi har en større forståelse for deres baggrund her. Vi ved, hvordan forholdene er derhjemme og respekterer den baggrund, de kommer med,« siger Christopher Leth.

»Det gør, at forældrene er mere åbne for at tage imod gode råd og ideer,« supplerer Elmiye Kolukisa.

Karakterer og prøver

Ifølge skoleleder Mehmet Kolukisa er der fagligt ikke stor forskel på Hay Skolen og en kommunal skole. På friskolen hersker der dog en evalueringskultur.

»Det er et ønske fra forældrenes side, at børnene har lektier for,« fortæller Mehmet Kolukisa.

Lærerne kontrollerer, at eleverne får dem lavet. Alle klassetrin får desuden karakterer, og elevernes fagkundskaber bliver jævnligt testet.

Yasemin Kücük og Ali Demir går begge i 8.b. Yasemin startede på skolen sidste år, og Ali har gået der siden tredje klasse. Før gik de på en almindelig folkeskole. Selv om de ifølge eget udsagn selv får flere og sværere lektier for, så er de ikke i tvivl om, hvilken skole de vil vælge.

»Den her skole,« svarer de prompte i kor.

Fælles for skolens elever er, at de fortsætter med at uddanne sig. Mehmet Kolukisa ser det som meget vigtigt for en vellykket integration. Han mener især, at det gavner eleverne at se samarbejdet mellem skolens tosprogede og etnisk danske lærere.

Jon Koldborg bakker op om den opfattelse:

»De får en tillid til de voksne, som er afgørende for, at de kan fungere i systemet.«

Pin It
  • Oprettet den .
Copyright © 2024 Fethullah Gülen Webside. Alle rettigheder reserveret.
fgulen.com er officiel kilde på Fethullah Gülen, den berømte tyrkiske lærde og intellektuelle.