Lidská práva v islámu

Pojetí lidských práv je v islámu vyrovnané, široké a univerzální. Korán nás učí, že kromě těch, kteří se snaží odstranit stát nebo legální vládu, nebo těch, kteří vědomě vzali život, je zabít nespravedlivě člověka zločinem proti celému lidstvu[1]. Takové hodnocení není vlastní žádnému jinému náboženství nebo modernímu systému, tak vysoká hodnota nebyla lidskému životu nikdy připsána žádnou lidskoprávní komisí ani organizací. Islám považuje vraždu jednoho člověka za vraždu celého lidstva, protože usmrcení jednoho člověka znamená, že zemřít mohl kdokoli.

Syn Adama, mír s ním, Kain, byl prvním člověkem, který prolil krev. Přestože samo jeho jméno není v Koránu ani sunně zmíněno, z předchozích Písem víme, že mezi bratry Kainem a Ábelem došlo k nedorozumění a Kain Ábela nespravedlivě, ze žárlivosti, zabil a otevřel tak éru krveprolití. Proto v jednom z hadíthů Boží prorok, ať mu Bůh žehná a dá mu mír, říká:

Kdykoli je neprávem zabit člověk, je část hříchu za tuto vraždu připsána Kainovi, protože otevřel cestu nespravedlivému zabíjení.[2]

Tato událost, se svým významným poselstvím, je v Koránu popsána takto:

A sděl jim podle pravdy příběh dvou synů Adamových, když oba přinášeli oběti; a byla od jednoho z nich oběť přijata, zatímco od druhého nikoli. I pravil tento: „Věru tě zabiji!“ I odpověděl onen: „Bůh přijímá oběť jen od bohabojných.“

Vztáhneš-li na mne ruku svou, abys mne zabil, já na tebe svou ruku nevztáhnu, abych tě zabil, neboť se věru bojím Boha, Pána lidstva veškerého.
(súra Prostřený stůl, 5:27-28)

A vynesen byl následující rozsudek:

A kvůli tomu jsme předepsali dítkám Izraele, aby ten, jenž zabije jednoho člověka – nikoli pro pomstu na někom anebo za to, že šířil pohoršení na zemi – byl souzen, jako by zabil lidstvo veškeré. A aby ten, kdo oživí jednoho, byl posuzován, jako by oživil lidstvo veškeré.
(súra Prostřený stůl, 5: 32)

Tento princip je univerzální a platný pro všechna období. V jiném verši stojí:

Kdokoli zabije úmyslně věřícího, bude jeho odměnou peklo a bude v něm nesmrtelný. A Bůh se naň rozhněvá a prokleje ho a připraví mu trest strašlivý.
(súra Ženy, 4:93)

V jiném hadíthu Prorok říká: „Kdokoli zemře při obraně svého majetku, je mučedník. Kdokoli zemře při obraně své krve, je mučedník. Kdokoli zemře při obraně své rodiny, je mučedník.“[3] Všechny zmíněné hodnoty jsou ochraňovány právním řádem a právní komentáře je hodnotí jako nezbytné. Proto jsou svoboda víry, života, reprodukce, duševního zdraví a osobního vlastnictví základem, který musí být vždy zachován, a také islám přistupuje k lidským právům z perspektivy těchto základních principů.

Jen islám poctil lidstvo titulem místodržícího Boha na Zemi. To nečiní žádný jiný myšlenkový systém ani náboženství. Islám navíc tvrdí, že vše na zemi a nebesích, je-li užíváno správně, má být z Boží vůle k prospěchu lidstva. Jak by mohlo náboženství přiznávající takový význam lidským bytostem popírat práva byť jen jediného člověka?

[1] „A proto jsme předepsali dítkám Izraele, aby ten, jenž zabije jednoho člověka – nikoli pro pomstu na někom anebo za to, že šířil pohoršení na zemi – byl souzen, jako by zabil lidstvo veškeré“ (súra Prostřený stůl, 5:32).
[2] Hadíth je zachycen ve sbírkách al-Buchárího (Diját, 2) a Muslima (Kasamah, 27).
[3] Hadíth je zachycen ve sbírkách al-Tirmidhího (Diját, 22) a Abú Dáwuda (Sunna, 32).
Pin It
  • Vytvořeno dne .
Copyright © 2024 Fethullah Gülen webové stránky. Všechna práva vyhrazena.
fgulen.com je oficiální zdroj Fethullah Gülen, proslulý turecký učenec a intelektuální.