• Начало
  • Терорът
  • Обръщение към читателите от руското издание на книгата „Терорът – световната заплаха”

Обръщение към читателите от руското издание на книгата „Терорът – световната заплаха”

Признавам си, с удовлетворение приех предложението на турските издатели и Отделението “Цивилизационни проблеми на Руската академия за естествени науки” да подготвя обръщение към читателите на дадения сборник от статии.

Първо, проблемът, който осветяват турските учени, общественици и религиозни дейци, оглавявани от видния мислител на ислямския свят xe "Фетхуллах Гюлен"Фетхуллах Гюлен, прие планетарно значим характер.

Второ, учените естествоизпитатели, към които аз принадлежа, почти половин век отдавна и упорито се занимават с устойчивото развитие на Човечеството. Без лъжлива скромност, ще отбележа, че именно на Руската академия на естествените науки принадлежи инициативата, топло приета както в ислямския свят, така и в другите конфесионални руски общества, да се преиздаде фундаменталния труд на видния ислямовед Агафангел Е. Кримски (1871-1942) “История на мюсюлманството”.

Впрочем нека караме поред. Ще напомним на широкия кръг читатели, които се интересуват не само от догматиката на исляма, а и от реалностите на нашето време, често трагически, следното обстоятелство. За разлика от християнството, ислямът се явява неортодоксална (от гръцки “ортос” – правилен, “докса” – мнение), а по-скоро ортопрактическа (от гръцкото “праксис” – практика, дейност) религия. Последното означава, че в исляма се постулират не определени, при това точни и конкретни догми на вярата, а закрепени от много векове задължително изпълнени от мюсюлманите в ежедневния им живот предписания на вярата, норми на поведение. Хиляда и петстотин години нерушимост на ислямските убеждения и тяхната реализация в бита и политиката са осигурили постъпателното развитие на ислямската цивилизация и са съдействали много за разрушаването на позорното за цялото човечество колониално иго.

В последната третина на XX в., особено в навечерието на третото хилядолетие, във връзка с активизирането на радикалните, често екстремистки тенденции в ислямския свят, съпроводени от известните трагични събития, зад лозунгите на шахидизма, “джихада” (свещена xe "война"война) и др. зазвучаха гласове – по-често в пресата, отколкото в науката, утвърждаващи исляма едва ли не като идеална почва за военно-политическа конфронтация, както и за нейната пределна форма – “личния” тероризъм. В дадения сборник с най-голяма пълнота и достъпност за мислещия рускоезичен читател се разкрива несъвместимостта и неприемливостта на цитираните положения с позициите на xe "Свещения Коран"xe "Свещения Коран"Свещения xe "Коран"Коран, на правоверния xe "мюсюлманин"мюсюлманин и с висшия дар, човешкият живот, на xe "Всевишния"Всевишния. За първи път масовия читател ще се запознае с петте абсолютни ценности на съвършения xe "ислям"ислям – вярата, живота, семейството (потомството), разумът (знанията), собствеността.

Съпоставянето в сборника на кораническите и библейските заповеди (проверявано със свещените текстове на Корана и Библията) е една от най-ценните страни на този труд.

Много силно аргументирано (според Корана и заветите на Пророка на исляма) се отхвърля профанирания от детеубийците и отстъпниците от вярата и честта тезис за самоубийството, като акт на възмездие за неверниците. Авторите на статиите в сборника са мюсюлмани и авторитетни учени, те привеждат първата мисъл на това издание – да се търси смъртта, както правят терористите-камикадзе, е изключено за правоверния xe "мюсюлманин"мюсюлманин (по дефиниция), тъй като животът на всеки човек е в неговите ръце. Прикриващи се зад името на Аллах и лишаващи хората от живот, особено деца, жени, старци, а също и себе си, сами приемат функциите на Създателя. “Но наистина Аллах не обича тези, които прекрачват границите на позволеното” (xe "Коран"Коран, 2:190). Пет гряха извършва терористът: към Бога, към човечеството, към конкретните жертви, независимо от тяхното вероизповедание, към себе си и семейството си.

Ценността на дадения труд даже не е в комплексното изложение на най-важните постулати на исляма, написани от най-големите турски специалисти в областта на религията, социологията, психологията, а в тази особена аура на грижи за Човека, за живота на Земята и земната цивилизация, за устойчивостта на нашия крехък свят от страна на учените и богословите.

И последно. Резултатите от изследванията ни през последните десетилетия показаха, че съществува взаимна връзка между самоорганизациите на Земята и външното управление на Космоса.

Земята, нашият общ дом представлява открита вълнова динамична система, подчиняваща се на универсалните закони на природата. Важно е да се подчертае, че причината за различните конфликти и критически ситуации в съвременното общество, включвайки и дестабилизиращите устойчивото развитие на света явления, в които се включват и неразбирането на исляма и екстремизма-тероризма на тези, които искат да говорят от името на целия xe "ислям"ислям, представляват несъгласуваност на решения и програми с естествените закони на природата и xe "Всевишния"Всевишния.

Независимо един от друг, ние и нашите турски колеги по естествени и хуманитарни науки сме дошли до убеждението в необходимостта да следваме универсалните закони на природата в името на устойчивото развитие на човечеството. Авторите доказаха, че опасните и уродливите изкривявания на Неговата воля и законите на природата, разкрити в настоящия труд. се отхвърлят от xe "Всевишния"Всевишния и противоречат на фундаменталните принципи на битието.

Мерхаба! Благодарим на авторите и редакторите на този благополезен труд. Взаимно разбирателство, мир и хармония на всички читатели!

Олег Кузнецов
Доктор на техническите науки, професор в Московския държавен университет “М. В. Ломоносов”,
Президент на руската Академия на естествените науки,
Ректор на Международния университет за човека и природата

В навечерието на Рождество 2005 г.
В месец Зилкаде 1425 г. по Хиджра

Pin It
  • Създадено на .
© © 2024 Уеб сайт на Фетхуллах Гюлен. Всички права запазени.
"fgulen.com" е официалният сайт, на който се публикуват трудовете, статиите и изявленията на Фетхуллах Гюлен