Частици от истината

Частици от истината

– Всеки извършен грях разрушава някоя страна на човешкия дворец.

***

– Ако вместо да сложите по един полицай във всеки квартал, поставите във всяко сърце

„страха от Аллах“, това ще окаже по-възпиращ ефект върху престъпността и така

по-лесно ще осигурите безопасността.

***

– Както използването на човешката воля за лоши действия е причина за разочарования и

вреди, така и неизползването ѝ въобще е причина за загуби. Волята се превръща в

печелившо средство само ако се използва за добро.

***

– Ако Всевишният Аллах нямаше намерение да удовлетвори молбите ни, нямаше да ни

нареди да правим дуа.

***

– Както е трудно гледайки костилката да се направи предположение за дървото, така е

трудно и гледайки земните красоти да се отгатнат благата в отвъдния свят.

***

– Дори и да сте обвързали живота си с толерантността, не се колебайте да обявите война

на злобата и омразата вътре във вас!

***

– Онова, което се появява внезапно и без полагане на усилия, изчезва внезапно и си

тръгва тихомълком.

***

– Това вредно същество, невежеството, няма място на земята, но се оказва, че именно то

си е направило трон в главите на хората и е седнало там.

***

– Благата не са постоянни. Тяхната продължителност зависи от качествата на човека.

***

– Споменаването на Аллах е призив да бъдем споменавани от Него.

***

Няма по-добро напомняне за благата на Аллах от говеенето.

***

Ако някои хора учеха наизуст толкова, колкото говорят наизуст, те щяха да наизустят

целия Коран и да станат „хафъзи“.

***

Истината не може да бъде представлявана с лъжи. Затова трябва да сме наясно колко

велики истини представляваме и до каква степен са правилни нашите постъпки.

***

Няма втори вирус, който е причинил поквара в обществото толкова, колкото злословието

и одумването.

***

„По-лесно е да изтръгнеш планина с игла, отколкото да премахнеш високомерието от

сърцето“. Тези думи са като златна сентенция от самия център на истината.

***

Дяволите около нас са поне толкова, колкото и ангелите. Тези шейтани ни дебнат за

пропуски и удобни моменти, за да ни съборят и преобърнат.

***

„Намазът“ в известен смисъл означава контакт с Аллах. Затова, както в началото, така и

по време на намаза, трябва да помните, че се намирате в присъствието на Този, който ви

познава и вижда отвътре и отвън, и да изчистите мислите си от всичко друго, освен Него.

***

„О, вярващи, вярвайте!“ С тези думи Коранът ни кани постоянно да преразгледаме и

обновим вярата си.

***

Няма самоувереност в исляма, а има уповаване и разчитане на Аллах и добро

използване на волята, дадена от Него.

***

Вярващият не може да има по-важна работа от „намаза“. Той трябва да превърне намаза

в свой график и да организира ангажиментите си според него, доколкото това е възможно.

***

Да се живее далеч от високомерието е един от най-ясните признаци за близост с Аллах.

***

Тези, които не благодарят дори за най-малките блага, загубват и големите.

***

Раздаването и помагането, когато човек усети наближаването на смъртта, също има

стойност, но да се раздава докато човек е жив и здрав несъмнено е от съществено

значение.

***

„Какво направих, за да ми се случи това?“ е един много грозен въпрос. Трябва да си

благодарен, че не са паднали камъни от небето върху главата ти!

***

Най-големият трик на дявола срещу човека е да го накара да забрави за неговото

съществуване.

***

Човек трябва да се държи така, сякаш върви по опънато въже, страхувайки се от

подхлъзване, и да потърси убежище при Аллах, за да не падне.

***

Една от причините, които замърсяват ума, е човек винаги да е зает с действията и

поведенията на другите.

***

Истинската свобода е да бъдеш слуга на Аллах.

***

Човек, който умишлено настъпва и мачка една мравка, трябва да се страхува, че ще му се

случи нещо.

***

Всеки грях представлява препратка към друг грях.

Pin It
  • Създадено на .
© © 2024 Уеб сайт на Фетхуллах Гюлен. Всички права запазени.
"fgulen.com" е официалният сайт, на който се публикуват трудовете, статиите и изявленията на Фетхуллах Гюлен