Причина за слабостта вехн

Пратеникът на Аллах в едно от своите предания казва следното: "Ще дойде време, когато хората на Книгата и другите народи ще ви заобиколят от всяка страна така, както гладен тича към трапезата, ще се струпат и ще искат да ви вземат залъка от устата." Сиреч, ще се стремят да вземат богатството от ръцете ви, да използват неща, които вие сте спечелили. Тогава един от сподвижниците попитал: "Това на нашата малобройност ли ще се дължи, Пратенико на Аллах? " Пророкът рекъл: "Не. В този ден вие ще бъдете изключително много, но Аллах ще отнеме от сърцата на враговете уважението към вас, сред противниците ви няма да бъдете уважавани, няма да излъчвате доверие, няма да ви слуша никой. В същото време Аллах ще постави във вашите сърца "вехн"." Сподвижникът отново попитал: "Какво означава "вехн", Пратенико на Аллах?" Хазрети Мухаммед, Аллах да го благослови и с мир да го дари, казал: "Вехн означава да заобичаш повече земното и преходното, да ги поставяш на преден план и да се страхуваш от смъртта." (Ebu Davud, Melahim, 5; Müsned, 2/359; 5/278)

Когато един народ изцяло и физически, и духовно се насочи към земното и изостави на една страна спечелването на доволството на Аллах, той дори и да изрича "Ля иляхе иллеллах" (Няма друг бог, освен Аллах), не е сигурно, че е открил нравствените си ориентири. Докато тук Пророка казва: "Аллах ще постави в сърцата ви "вехн" и вие ще бъдете победени от противниците ви.", в друго предание се отбелязва, че причини за отнемането на уважението към вас от сърцата на противниците ви, ще бъдат неизпълнението на вашето задължение "емр-и бил ма'руф нех-и анил мюнкер" (да повеляваш доброто и да порицаваш възбраненото), недостатъчно разясняване на Свещения Коран и вярата в отвъдното и др.

Затова нашата най-голяма цел трябва да бъде да възпитаме поколение, което да бъде силно вярващо, духовно и физически силно, със силна воля, която може да се справи с най-големите трудности, да е предвидливо спрямо земните изпитания, да е отдадено на Създателя си, така че да не позволи да остане място за слабостта "вехн", да се бори смело и силно срещу противниците си.

Pin It
  • Създадено на .
© © 2023 Уеб сайт на Фетхуллах Гюлен. Всички права запазени.
"fgulen.com" е официалният сайт, на който се публикуват трудовете, статиите и изявленията на Фетхуллах Гюлен