Семейното възпитание

В уводната част разгледахме някои обстоятелства, над които трябва сериозно да се помисли и да се съгласуват. Постарахме се да обърнем внимание на обстоятелствата, за които всеки трябва да си зададе въпросите: какво ви е мнението за цялостното състояние на човечеството? Как възприемате протичането на събитията около вас? Какво правите за отстраняването на неодобряваните постъпки? Какво е вашето мнение за решаване на неморалните проблеми? Какъв е изходът и какво ние предлагаме, ако не сме доволни от сегашното състояние на хората, ако отрицателните оценки ни безпокоят, ако не одобряваме тези, които са причина да се стигне до това положение? Да, налага се да знаем решенията на тези въпроси.

За вярващите да не се отслужват молитвите и да не се говее и възприемането им като отегчаващи и ненужни, вършенето на безсмислени неща е неморално, въпреки че някои смятат това за част от личната свобода. Затова ще се постараем да представим и анализираме в светлината и съобразно принципите на Свещения Коран, що е морал, безнравственост, възпитание и какво е нашето разбиране за тях.

Най-важната и съществена част при морала е вярата. Но не всичко зависи от вярата. Ако тази вяра не бъде практикувана реално, ако не бъде следван определен път, то тя ще си остане само като мнение по някакъв въпрос. Един човек в подобно състояние не би бил полезен нито на себе си, нито на семейството си, нито на другите около него. В действителност вярата е извор на светлина и сила, а неверието е слабост и празнота, но истинската вяра е тази, която се изразява чрез дела. Много малко са случаите, когато невярващ да е бил полезен на обществото си. Вярата във Всевишния, в Съдния ден, в Рая и Ада дава възможност на човека да подреди живота си и да достигне до равнища, достойни само за ангелите.

Жизненоважно е вярата ни във всичко това да бъде изпълнявана. Отвъдният свят е мястото, където ще бъде давана равносметка за това дали сме благодарили или не на Всевишния, затова че ни е създал в превъзходна форма и как сме прекарали живота си на Земята. Има и такива, които са недобронамерени, неблагодарни, непознаващи силата на Всевишния, настоятелно стараещи се да не видят красотата и изкуството на създаденото около тях и въпреки хилядите цветове, звуци и хармония на всичко около тях, те остават слепи, глухи и безсърдечни. Затова Всевишният е отредил Съдния ден за вярващите и за невярващите. Сътворил е както Рая (Дженнет), така и Ада (Джехеннем). Добрите, вярващите и стараещите се да достигнат високи равнища, ще получат като награда обещаните райски градини, след като дойде Деня на равносметката, защото са се постарали да достигнат най-горната точка в човечността и са живели като достойни и идеални хора. Истинският вярващ е този, който обмисля тези неща и подрежда живота си съгласно тях. Затова на първо място, както в самата личност, така и в обществото трябва да присъства стабилна вяра, силата на която да пази от чувства и мисли, отклоняващи от правия път. Човек, който понякога вярва, а друг път не, не би бил полезен нито на семейството, нито на народа си. Хората трябва да бъдат силно вярващи и да знаят че без съмнение ще се преселят в Отвъдния свят. Така те ще бъдат по-близо до Създателя си и ще бъдат полезни за хората около себе си.

Много е важно да се знае, че човек ако не работи днес, утре ще остане гладен, по същия начин, ако днес не изрази вярата си в дела, то утре ще му бъде много трудно да отговаря, когато се яви пред Всевишния. Ако човек притежава силна вяра, то тя ще му дава сила да върши добри дела и тогава той ще е спокоен за утрешния ден.

"Имотите и децата са украсата на земния живот." (Коран, 18: 46) Ако им се отдаде необходимото значение, те ще се превърнат в благодат и в Отвъдния свят. Всевишният Аллах радва с тях сърцата на хората, те са украса за очите и вдъхновение за сърцето. Когато човек види тези украси, може да усети щастието на земния живот и надеждата за щастие в Отвъдния свят. Но ако не превърнете тези украси във вечни, то не бихте били щастливи. Те биха станали вечни, ако им бъде отдадено значението, повелено от Създателя. Тогава ще видите, че всяка точка, която си мислите, че е последна, ще бъде началото на нещо ново. Когато наближи краят на земния живот и всички преходни украси започнат да изчезват, то още с началото на отвъдния живот, блясъкът на вечните украси ще продължи да ги осветява по превъзходен начин.

Pin It
  • Създадено на .
© © 2024 Уеб сайт на Фетхуллах Гюлен. Всички права запазени.
"fgulen.com" е официалният сайт, на който се публикуват трудовете, статиите и изявленията на Фетхуллах Гюлен