Да станеш родител

Когато погледнем в Свещения Коран в светлината на достоверните източници, виждаме, че Всевишния Аллах желае да има много хора, които Той да обича и да бъде доволен от тях. Всъщност всички пророци, силно вярващи и отдадени хора са искали да се умножат поколенията на пречистените и добрите хора. В Свещения Коран се споменава за искрената молитва (дуа) на пророка Зекерийа към Аллах: "Там Зекерийа позова своя Господ. Рече: "Господи мой, дари ми от Теб добро потомство! Ти си Чуващия зова." (Коран, 3: 38)

Ако се обърне внимание, пророка Зекерийа не се моли само за потомство, а за добро потомство. Това значи: "Дари ме с потомство, което ще заеме добро място сред народа и от което да бъдеш доволен Ти, Пророка и бащата." При строежа на храма Кааба в Мека пророка Ибрахим и синът му Исмаил, отправяли следната молитва към Всевишния Аллах: "Господи, направи ни отдадени на Теб, и от нашето потомство - общност, отдадена на Теб, и ни покажи нашите обреди, и приеми нашето покаяние! Ти си Приемащия покаянието, Милосърдния." (Коран, 2: 128)

Фактът, че Пророка Мухаммед, Аллах да го благослови и с мир да го дари, произлиза от потомството на пророка Ибрахим е знак, че тази важна молитва (дуа) е приета от Всевишния Аллах. Също така всички предани раби винаги са се молели по този начин и са желали Аллах да ги дари с добро потомство.

В Свещения Коран се споменава молитвата: "И които казват: "Господи наш, дари ни със съпруги и потомци - радост за очите ни! И ни стори водители на богобоязливите!" (Коран, 25: 74)

Още на много места се срещат подобни молитви и желания за добро поколение. В тях се обръща сериозно внимание на желанието за чисто, безгрешно и вярващо потомство. Затова темата, която разглеждаме не е свързана с това да имаме многобройно потомство, а с това то да бъде качествено и Аллах да бъде доволен от него. За да постигнем тези цели, има определени пътища и начини. Сега нека да отворим леко вратата към някои от тях.

Pin It
  • Създадено на .
© © 2022 Уеб сайт на Фетхуллах Гюлен. Всички права запазени.
"fgulen.com" е официалният сайт, на който се публикуват трудовете, статиите и изявленията на Фетхуллах Гюлен