Милосърдие

Милосърдието е първичното начало на битието. Без него всичко е в безпорядък и хаос. Всичко е сътворено с милосърдие, всяко нещо съществува благодарение на милосърдието и целият ред се дължи на него.

Земята и небето са се оформили благодарение на милосърдните послания, изпратени отвъд небесата. Всяко нещо, от макросвета до микросвета, е достигнало до великолепна хармония и функционира в резултат на милосърдието.

Това функциониране е репетиция за състоянието и положението, което ще придобие всяко нещо във вечността. И всички същества дават максималното от себе си по този път. Във всеки устрем се забелязва ред и хармония и от всяко действие се излъчва светлина на милосърдието.

Нима е възможно да не се забележи това достигащо до нас възвишено милосърдие, което прозираме в красотата на повяващия вятър и в движенията на танцуващите води. Облакът кръжи над нас, разперил милосърдно крилете си. Дъждът се ражда от неговата утроба и ни се притичва на помощ като конник в парадна униформа. Шумът на гръмотевиците и светкавиците се превръща в звучна мелодия в името на „Безкрайно милосърдния”. Земята и моретата, дърветата и тревите заедно, всяко на своя език пеe песни за милосърдието.

Погледнете червея! Нозете го премазват и се нуждае толкова много от милосърдие, но дори в това положение той е неуморен пътник, който е милосърден към много неща по пътя си. Състрадателната земя отваря прегръдките си за него. И той хвърля стотици семена във всяко кътче на този топъл скут. Така майката земя набъбва, диша, калява се и напълно узрява. Земята е милосърдие за червея, а червеят – за земята. А какво да кажем за невежите, които безжалостно изгарят стърнища и треви? Колко е жалък човекът! Дори не съзнава, че отношението му към земята и червея е безмилостно!

Погледнете пчелата, която омайва хиляди цветя, и копринената буба, осъдила сама себе си на затвор, оплитайки се в своя пашкул. Пред какви трудности се изправят и какво ли не са способни да изтърпят, за да бъдат в съзвучие с хора на милосърдието. Възможно ли е да не се забележи болката, която изпитват тези самоотвержени храбреци, за да нахранят човека с мед и да го облекат с копринени одежди?

Замисляли ли сте се някога каква героиня на милосърдието е кокошката, която дава главата си на кучето, за да спаси малките си пиленца, и колко доблестен е гладният хищник, който храни рожбите си с плячката, преглъщайки собствения си глад? Всичко, абсолютно всичко на този свят мисли за милосърдие, говори за милосърдие и обещава милосърдие. От тази гледна точка Вселената прилича на симфония на милосърдието. Отделните гласове и въздишки, всички звукове и полифонични мелодии така ритмично се леят, че е невъзможно това да не се усети и разбере. Както е невъзможно да не се прозре и почувства зад цялата състрадателност и съчувствие безкрайното милосърдие, обгърнало всичко, което дирижира този тайнствен хор.

Пред всичко това, което се случва, човек носи отговорността да осъзнае безкрайното милосърдие и да добави към него собствената си мелодия, като се концентрира напълно с цялото си съзнание, воля, разум и мисъл. Той носи отговорност да бъде състрадателен към обществото, в което живее, към човечеството, дори към всички живи твари, защото човешкият му дълг го зове към това. Човек ще се издига по този път толкова, колкото състрадание проявява, а щом стане безмилостен, безжалостен и угнетител, той се унижава, принизява и се превръща в срам за човечеството. От говорещия истината научаваме как една паднала жена спечелила Рая, защото проявила милосърдие и дала вода на жадно куче, и как друга жена била наказана да гори в Огъня, понеже държала гладна домашната си котка и станала причина за смъртта на животното.

Проявявайте милосърдие, за да бъдете удостоени с милосърдие! Който веднъж прояви милосърдие на земята, получава хиляди дарове от световете отвъд небесата.

Предците ни разгадали тази тайна и навсякъде запалили огнища на милосърдието. Освен за хората, те основавали и фондации за защита и закрила на животните. Това означава, че разбирането за милосърдие се е превърнало в основна черта на характерите им. Птица със счупен крак, щъркел със счупено крило провокирали състраданието на някой незнаен герой на милосърдието и го вдъхновили да построи приют за животните, които не успявали да стигнат последната си спирка, сякаш гради дом за безпризорни хора.

Дано да сме били милосърдни към хората толкова, колкото предците ни са били към животните! Жалко! От една страна, не сме били милосърдни към самите себе си, а от друга, погубили сме поколението си в пълно безразличие и с жестокост. Да, у нас е истинската причина за хилядите неприятни събития и за нетърпимата социална атмосфера.

Освен това налице е неравномерно използване и злоупотребяване с чувството за милосърдие, което е противно и вредно колкото жестокостта, дори и повече.

Докато проявеното на точното място милосърдие е като живата вода и елексира, злоупотребата с него е опасно като отровата. Всъщност въпросът е да се научи формулата на тази сплав. Когато кислородът и водородът се съчетават в правилни съотношения, те образуват най-необходимия елемент за продължаването на живота.

А когато съотношението се наруши и всеки от двата елемента се върне към основното си състояние, те отново възстановяват свойствата си, като единият прави възможно горенето, а другият – запалването. По тази логика много е важно към кого се проявява милосърдие и в каква степен. Милосърдното отношение към звяра засилва още повече апетита му и той започва да иска компенсация за изхабяването на зъбите си. Проявяването на милосърдие към яростния го прави още по-агресивен и го насърчава към насилие спрямо останалите. Не се проявява милосърдие към този, който изпитва удоволствие от това да пуска отрова като змията. Милостта към него би означавала предаване на управлението на света в ръцете на кобрите...

Проявяването на милосърдие към жестокия, свирепия, безсърдечния, безмилостния, т.е. към умопомрачения и кръвожадния, е най-страшното безмилостно отношение спрямо безправните и угнетените. Подобно поведение би означавало изпитване на съжаление към вълка и незачитане правата на агнето. Това дори и да накара вълците да се смеят, от друга страна, ще задави в плач и ридания небесата.

Pin It
  • Създадено на .
© © 2023 Уеб сайт на Фетхуллах Гюлен. Всички права запазени.
"fgulen.com" е официалният сайт, на който се публикуват трудовете, статиите и изявленията на Фетхуллах Гюлен