• Начало
  • Диалогът и толерантност
  • Диалогът през призмата на исляма
  • Какво смята Фетхуллах Гюлен за твърденията, че международният диалог е нова форма на мисионерство и при контактите с останалите е възможно човек да се отклони от ислямския път?

Какво смята Фетхуллах Гюлен за твърденията, че международният диалог е нова форма на мисионерство и при контактите с останалите е възможно човек да се отклони от ислямския път?

Фетхуллах ГюленКритиките в тази насока може да бъдат основателни. Наистина хората или групите, които участват в подобни инициативи за диалог, могат да имат мисионерски намерения. Но не трябва да забравяме факта, че докато те разказват за религията си и мюсюлманите разказват за своята религия. Взаимните посещения на църкви, джамии и синагоги, организираните конференции и симпозиуми на различни теми, допринасят за това останалите да научат повече за ислямската гледна точка по даден въпрос. От тази гледна точка критиките по темата могат да придобият друго измерение. Освен това, както споменахме в началото, международният диалог може да се разглежда като известяване на религията. За такава инициатива проф. д-р Хайреттин Караман казва: „Всеки сам ще участва в тази мисия и след нейния край всеки ще остане със собствените си убеждения.” Освен това диалогът спомага за изглаждането на грешната представа за исляма и признаването му за праведна религия, което не е за омаловажаване.

От друга страна, контактите за диалог и сближаването на страните са неизбежни. Фетхуллах Гюлен обяснява този факт по следния начин: „По времето на халифа Осман след навлизането на мюсюлманите в Дамаск, който бил византийски град, в живота им изведнъж настъпили големи промени. Вероятно новите обноски били възприети от тогавашното общество, понеже не били вредни или не противоречали на ислямските принципи и закони.” Това означава, че в бъдеще, когато се създават нови цивилизации, мюсюлманите също ще се включат в тези начинания и ще потвърдят присъствието си. В строежа на новата цивилизация мюсюлманите ще заемат своето достойно място. Днес трябва да се работи за постигането на тези цели, мюсюлманите да не се смятат за затворено общество и успешно да се интегрират във всички сфери на живота.

В близкото минало всички сме свидетели на грешните и несправедливи представи за мюсюлманите. В тази насока Фетхуллах Гюлен смята, че в бъдеще „мюсюлманите ще бъдат архитекти на новата цивилизация, тя ще е великолепна и човечеството ще изживее нов златен век, изпълнен със знание, обич, състрадание и диалог.” 1


1 Gülen, Fethullah, а.g.e., s. 174-175

Pin It
  • Създадено на .
© © 2021 Уеб сайт на Фетхуллах Гюлен. Всички права запазени.
"fgulen.com" е официалният сайт, на който се публикуват трудовете, статиите и изявленията на Фетхуллах Гюлен