Hudeybiyyənin təbliğ yönü

İslamın təbliğində və vüsət tapmasında Hudeybiyyənin əvəz­siz yeri var. Allah Rəsulunun belə ağır şərtli bir müqaviləni qəbul etməsinə ilk əvvəl Həzrət Ömər kimi sadiq səhabələr belə etiraz mənasında münasibət bildirmişdi.[1] Amma növbəti il müsəlmanlar çox rahat və sərbəst şəkildə Məkkəyə girmişdilər. Beləcə insanlar yavaş-yavaş İslama hazırlanmış və Xalid b. Vəlid, Amr b. As kimi Məkkə böyükləri könüllü şəkildə İslam dinini qəbul etmişdilər.[2] Onların öz istəkləri ilə, rəncidə edilmədən müsəlman olması gələcəkdə İslam yolunda göstərilən xidmətlərdə mühüm rol oynayacaqdı və oynadı da.

Bundan başqa, beyət əsnasında səhabələrin Allah Rəsuluna ürəkdən bağlılığı məkkəli əyanı-əşrəfin gözündən yayınmamış[3] və məkkəlilərin İslama münasibətini daha da yumşaltmışdı.

[1] Buxari, Şurut 15; Müslim, Cihad 94.
[2] İbn Hişam, əs-Siratün-nəbəviyyə, 4/238-240.
[3] Buxari, şurut 15; Əhməd b. Hənbəl, əl-Müsnəd, 4/329-330.

Pin It
  • tarixində yaradılmışdır.
Copyright © 2024 Fəthullah Gülən Veb Saytı. Bütün hüquqları qorunur.
fgulen.com tanınmış türk alim və mütəfəkkiri Fəthullah Gülənin rəsmi saytıdır. Bu ünvan fgulen.com saytına məxsusdur.