وصيت «مرا در افغانستان دفن كنيد»

فتح الله گولن

در سال‌هاي 1990 كه در افغانستان جنگ‌هاي داخلي ادامه داشت ميان نيروهاي طالبان و جنبش شمال جنگ سختي در گرفت. استاداني كه در مكاتب تركي اين مناطق كار مي‌كردند همراه با اعضاي خانوادۀشان براي مدتي محصور ماندند و بالاخره به تركيه برگشتند. استاد گولن با شنيدن بازگشت آنان به تركيه بسيار ناراحت شد چون اين كار، كاري بود كه تحت هرشرايطي نبايد بازگشت مي‌شد. اين معلمان با ديدن نارحتي استاد محترم‌شان بدون اتلاف وقت به محل وظيفۀشان برگشتند و بعضي از آن‌ها به نزديكان‌شان چنين وصيت كردند: «در هرجاي دنيا كه بميرم، مرا در افغانستان دفن كنيد».

علامه فتح الله گولن تلاش و فكر را در كنار هم ارزيابي مي‌كند. و شايد برخلاف بسياري، اولويت را به تلاش مي‌دهد. به باور او راه هست شدنِ حقيقي از تلاش و فكر مي‌گذرد. تلاش و فكري كه بتواند خود و ديگران را تغيير دهد.

استاد گولن كه در زندگي جايي براي خلأ و بيكاري قايل نيست، مي‌گويد: «مهم‌ترين و ضروري‌ترين حادثۀ زندگي ما تلاش و پشتكار است. هرچند به بهاي از دست دادن چيزهاي زيادي در اين راه هم باشد ما مجبور هستيم با تلاش و تفكر پيوسته و مداوم وبا پذيرفتن برخي از مسئوليت‌ها وبا سينه سپر كردن در برابر پاره‌اي از مشكلات گويا با محكوم كردن خودمان، بلاوقفه حركت كنيم، اگر ما خود حركت نكنيم تحت تأثير امواجِ حمله و تلاش ديگران قرار گرفته در گرداب فكر و برنامۀ شان غرق مي‌شويم و مجبور مي‌مانيم تا حركت دلخواه آنان را تمثيل كنيم.»

بدين‌طريق در انديشۀ گولن تلاش و حركت يك اساس بسيار مهم است و اين بدان معناست كه «ما خود» راه خود را پي ريزي و مشخص كنيم و افكار و انديشه‌هاي مان را روي پايه‌هاي استوار بنا نموده خارج از سياست موجود و بدون ابزار و آلت قرار دادن ايدئولوژي ديني حركت كنيم. كسي كه بدين شكل پرتلاش و متحرك نباشد، هميشه در حال عكس العمل نشان دادن باقي مي‌ماند و پيوسته مجبور مي‌ماند تا واكنشي حركت كند. استاد گولن قدمي فراتر مي‌گذارد و تلاش و حركت را به سر رساندن غايه و مقصد آفرينش مي‌داند و چنين تلاش و تحركي به باور او به مثابۀ كل زندگي انسان است؛ و فكر و انديشه نيز به عنوان يك تلاش و حركت دروني، بُعدي از اين زندگي را تشكيل مي‌دهد. پس فكر و انديشۀ منظم و هدفمند همۀ معماهايي را كه در راه هست شدن (رسيدن به هدف) فرا روي ما قرار مي‌گيرد، بازهم با پرس و پال از خود كاينات مي‌گشايد و جواب هر چيز را از او مي‌گيرد. پس مي‌توان گفت كه تلاش و تحرك از اين لحاظ نام عمل به اسلام است.

Pin It
  • Created on .
Copyright © 1401 صفحه انترنیتی فتح الله گولن. کلیه حقوق وب سایت محفوظ می باشد.
fgulen.com وب سایت رسمی فتح الله گولن است