آشنايي با جوامع دانشگاهي

آشنايي با جوامع دانشگاهي

گولن پس از دو سال واعظي (خطابت) در «ادرميت» به « مانيسا» تبديل شد و اين تبديلي ‌مصادف بود با 29 جون 1974. و دو سال هم در اين منطقه وعظ و سخنراني نمود. در 1976 مجدداً به ازمير آمد و در 28 سپتامبر 1976 به صفت واعظ «بورنوا» مقرر شد. بورنوا مركز دانشگاه ازمير بود. و بدين‌گونه شركت محصلان پوهنتون در سخنراني‌ها و درس‌هاي‌ استادگولن آسان مي‌شد. و اين فرصتي‌ شد براي‌آشنايي‌ جوانان دانشگاه «اگه» با وعظ‌ها و سخنراني‌هاي‌گولن. و اين براي‌ گولن هم انكشاف تازه‌اي ‌بود. تا آن زمان جامعة پوهنتون چندان آشنايي با گولن نداشت و گولن نيز آن‌ها را زياد نمي‌شناخت. وعظ‌هاي «بورنوا» دوره‌اي ‌بود براي ‌انتشار بسيار سريع پيام‌هاي‌گولن در سطح جامعه.

Pin It
  • Created on .
Copyright © 1401 صفحه انترنیتی فتح الله گولن. کلیه حقوق وب سایت محفوظ می باشد.
fgulen.com وب سایت رسمی فتح الله گولن است