سخن نخست

سخن نخست

واژه‌ی جهاد از ریشه‌ی «جهد» گرفته شده که به معنای تلاش و کوشش طاقت فرساست. جهاد دو گونه است: جهاد درونی یا جهاد با نفس که جهاد اکبر ناميده می‌شود، چنان که رسول اکرم (صلى الله عليه و سلم) فرموده‌اند: «افضل الجهاد أن یجاهد الرجل نفسه و هواه» برترين جهاد آن است که انسان با نفس و هوس‌های نفسانی پيکار و مبارزه کند.

دوم جهاد با دشمن خارجی‌که جهاد اصغر نام دارد، جهاد اصغر خود انواع و اقسامی دارد و تنها به جهاد با دشمن در ميدان نبرد منحصر نيست.

امروز وظيفه‌اي براي كسب رضاي خداوند به دوش ما گذاشته شده است كه از صدها دنيا ارزشمندتر است. چنان وظيفه‌اي كه از هزار بار فتح استانبول مقدم تر است. اين وظيفه عبارت است از اعلاء كلمة الله در آفاق هستي و معرفي حضرت محمد (صلى الله عليه و سلم) به ارواح محتاج و تشنه به ارزش‌هاي انساني. پس ادعاهاي بزرگ و سخنان بيهوده را كنار بگذاريم و براي انجام اين وظيفه كمر همت ببنديم.

يکی از افراد موفق که به جهاد در عرصه‌های مختلف، توفيق يافته است، استاد محمد فتح الله گولن است.

«كتاب اعلاء كلمة الله ويا جهاد» مانند ساير كتابهاي استاد فتح الله گولن چون «نورجاويدان»، «پرسشهاي شگفت انگيز عصر» برگرفته شده از وعظ‌هاي ايشان قبل از سال‌هاي 1980 است كه از فراز منبر ايراد نموده‌اند.

در اخير اظهار سپاس از محترم عبدالقادر دهقان كه در ترجمۀ اين كتاب همكاري شايان نموده‌اند.

Pin It
  • Created on .
Copyright © 1402 صفحه انترنیتی فتح الله گولن. کلیه حقوق وب سایت محفوظ می باشد.
fgulen.com وب سایت رسمی فتح الله گولن است