Skoro Hizmet nie ma charakteru opozycyjnego, to w jaki sposób może być efektywnym ruchem społecznym?

Hizmet systematycznie unika kontrowersyjnych, politycznych lub bezpośrednich działań, preferując pozostanie, z założenia i w praktyce, nieantagonistycznym. Za to, aby umocnić i odnowić procesy demokratyczne, uczestnicy wytężyli się w konstruktywnych staraniach, aby wciągnąć jednostki i grupy do współpracy we wspólnym duchu służby. Znaczącym przykładem tych wysiłków jest utworzona przez nich Fundacja Dziennikarzy i Pisarzy (FDiP) w Turcji oraz Platformy Abant, szereg think tanków, które z powodzeniem jednoczą środowiska akademickie, naukowców, mężów stanu i dziennikarzy, którzy charakteryzują się różnymi, nawet przeczącymi sobie, światopoglądami.