Ny Fondamantalisma

Ny fondamantalisma dia midika hoe fanekena dogmatika sy finoana anjambany. Tsy mitovy amin’izany ny silamo na dia misy milaza aza fa fondamantalisma ny fihetsiketsehana Ir nianina sy Saodianina. Tsy midika izany fa mankasitraka ny fondamanatalisma ny silamo. Ny zava-misy iranianina sy saodianina dia manana ny mampiavaka azy manokana izay avy aminy sekta izay narahiny. Ny ankamaroan’ny silamo dia tsy mankasitraka azy ireo na iray aza. Tena fahadisoana lehibe ny manaiky ny silamo ho fondamantalima na ny silamo ho fondamanatalista. Izany hevitra izany dia nandalo fotsiny tamina fifangaroana afomba fihevitra. Izany no tsy maintsy hazavaina voalohany.