Klarhed Omkring Mål og Midler

Vi bør være så præcise som muligt omkring målet med eller formålet af ethvert projekt, vi går i gang med. Hvis vi er det, vil vi ikke ende mellem to stole. Hvis vi ikke, hver på sin særlige plads, retter vore sjæle ind mod et bestemt mål, vil vore tanker blive opslugt af en strømhvirvel af forvirring, og vi vil blive til deres magtesløse marionetter.

Vore mål bør være resultatet af klar tænkning. Det er virkeligt vigtigt, at vi klart definerer vort mål, hvis vi ikke ønsker at fortabes i tankefloden. Der findes så mange ambitiøse foretagender, der ikke evnede at bære frugt eller føre til nogen gavn, og faktisk efterlod megen had og bitterhed, fordi deres mål og midler ikke var klart definerede.

Den Ophøjede Skaber og længselen efter Hans godkendelse skal have den første og fremmeste plads i bevidstheden hos den, der ønsker at være aktiv. Hvis ikke det er tilfældet, kan det, der ikke er af Gud, blande sig, løgn kan fremstille sig som sandhed og griller kan fremstå som virkelige idéer. Selvom opgaven løses i troskampens navn, lader sådan en forglemmelse meget misbrug og mange forbrydelser passere.

Angående forehavender, der gøres for at opnå den Almægtiges godkendelse. En partikel kan have samme værdi som solen, en dråbe samme værd som oceanet, et sekund det samme som evigheden. Derfor, selv hvis verden blev lavet om til Paradisets haver, ved midler, Han ikke godkender, vil slutresultatet intet være værd. Ydermere vil de, der er ansvarlige, blive udspurgt om det.

Midlers og instrumenters værdi ligger i deres evne til at virkeliggøre det ønskede mål, og at gøre det med lethed. Derfor betragtes de midler, der ikke fører til målet, og især de, der hindrer fremgang, som forbandede. Baseret på den samme logik kan man sige, at verden er forbandet, i den forstand, at den kommer imellem mænd og kvinder og disses virkelige formål i livet; men den er elsket og påskønnet for at afspejle nåden fra Skaberens tusinde Strålende Navne og for at fremvise Hans storslåede værk.

Sandheden kan etableres og støttes på mange måder. Værdien af disse måder er proportional med hvor meget de forøger vor respekt for Skaberen, Som er Sandheden, og får os til at overveje hvad der er rigtigt og sandt. Hvis forældre opdrager deres børn ordentligt, hvis et tilbedelsessted opløfter dets samfund med tanker om evigheden, hvis en skole vækker håb og tro i elevernes hjerter, kan vi sige, at de tjener deres formål, og derfor er hellige. Hvis dette ikke er tilfældet, er de intet andet en djævelske fælder, der fører bort fra sandheden. Vi kan bruge de samme standarder overfor foreninger, sammenslutninger, politiske institutioner og samfundene generelt.

Grundlæggerne af institutioner og disses direktører bør jævnligt minde sig selv om hvorfor institutionerne blev grundlagt, så deres arbejde ikke afviger fra målsætningen, men forbliver frugtbart. Hvis de ikke gør det, begynder de at glemme formålet med at oprette hjemmene, herbergerne, skolerne og de andre institutioner, og kommer således til at modarbejde sig selv; på samme måde som et menneske, der glemmer formålet med sin skabelse.

At kræve monopol på gode idéer og erklære, at kun din side har ret, er tegn på den yderste afhængighed af materiel årsagssammenhæng og uvidenhed om målet. Og hvad er de bitre og hadefulde følelser overfor de, der deler samme tro, følelser og idéer, andet end en mangel på tilstrækkelig hengivelse til målet og formålet? Åh, disse lave, selvoptagne mennesker, der forestiller sig, at de kan styre universet ifølge deres egen forfaldne fornuft!