Знанието през призмата на мъдростта

Четенето, прокарването на виждане и търсенето на познание са сред най-важните храни за духа. За човека тяхната липса е непоправимо и много сериозно лишение.

***

Ако ние не изследваме, не четем и не можем да четем нашите научни и културни паметници от миналото ни, докато чужденците обстойно проучват всички местности на страната ни и се облагодетелстват от нашите научни, художествени и културни богатства, тогава трябва да седнем и да поплачем за положението си.

***

В интерес на истината не е за разбиране нашата незаинтересованост в национален мащаб към многобройните научни и литературни произведения, които славните ни предци са ни оставили в наследство и които съвременния свят изследва с любов и желание.

***

Хората, които замъгляват мислите на поколенията със знания, които не са усвоили точно или не са асимилирали напълно, не само, че са вредни, но са и предатели.

***

Страданието е най-бистрия извор на вдъхновение.

***

Съществуването и великолепието на един народ е правопропорционално на дълбочината на неговата култура и изкуство. Народ, чиито научни и културни произведения се показват на изложби по всички краища на света, изрича: „И аз съществувам.” на толкова езици, колкото е броят на произведенията му.

***

Значимостта и достойнството сред хората се постигат чрез науката и познанието. Дори посредственият и незначителният човек може да е богат, но категорично не може да е достоен.

***

Колкото и много да е чел и да знае човек, това никога не трябва да го отклонява от четенето и ученето. Наред с постоянните изследвания истинските учени по-често са произлизали сред хората, които не се задоволяват с наученото.

***

Когато истината говори, невежеството се гневи, фанатизмът се безпокои, а науката дава ухо и слуша.

***

Неправилно е всеки невеж човек да се нарича незнаещ. Истинският невежа е човек, лишен от способност да чувства истината. Такъв човек, дори да знае много, пак е невежа.

***

Да живееш не означава да виждаш и да знаеш, както и да ядеш и пиеш. Да водиш живот означава да чувстваш и усещаш. Знаещият човек е полезен, незнаещият – вреден, а онзи, който знае малко, е по-вреден от незнаещия. Хората, които имат пълноценно знание и онези, които не знаят нищо, не лъжат, дори понякога да биват лъгани, но човек, който знае малко, лъже много.

***

Приема се, че изложените в името на науката факти са разбрани, а неизложените в известна степен се смятат за неасимилирани. Затова когато се изследват младежите, които не са разбрали нищо в училище, отчасти трябва да се проучи и състоянието на учителите.

***

Напразно е да се чака затворите да се опразнят, докато училищата не се превърнат в храмове в ръцете на истинските учители.

***

Когато човек реши да свърши някаква работа, първо трябва да се постарае добре да проучи въпросите, свързани с темата и след като се убеди напълно, че може да я свърши, не трябва да допуска грешки в начинанието си.

***

Всеки човек много добре трябва да владее работата и професията си и в рамките на възможното да остане в областта на своята специалност. Защото не всеки човек може да се справи успешно извън професионалната си област. Затова лекарят трябва да практикува лекарската професия, инженерът – инженерството. Ходжата не трябва да се занимава с лекарска професия, а лекарят не трябва да се напряга да става адвокат.