Проницателност

Виждането и усещането със светлината на знанието, опита и прозорливостта; всеобхватното и пълноценно схващане на въпросите, които създават основа за познанието и оценяването, се нарича проницателност. Проницателният в цитирания смисъл човек, ако е отворен и към отвъдното, е герой на истината и духовността, който е решен да стане съвършена личност.

***

Разумът е важен източник на знание, а проницателността е сериозен извор на познание. Много е трудно да стигне донякъде със знанията си някой, който има разум, но не притежава проницателност, въпреки че знае и разбира много неща, това дори е невъзможно.

***

Ако проницателността е схващане на нещо в автентичния му вид или в приблизителна форма, то не всеки разумен човек може да се смята за проницателен.

***

В непроницателния ум често се наблюдават съмнения, колебания и нерешителност. В сравнение с него атмосферата на проницателността винаги е топла, нежна, решителна и изпълнена със сигурност.

***

Разумът и мисълта са най-крайната степен на разбиране на съзнанието, а проницателността е първият етап на проумяване на духа. Връхната точка на проницателността е мъдростта. В знамението „... а който е дарен с мъдростта, е дарен с голямо добро.” Коранът изтъква на преден план тази истина.

***

Онези, които гледат на битието само с очите си, може да го проумеят само дотолкова, доколкото е широк кръгозорът им. Но хората, които вникват най-внимателно и проницателно в същността на битието, са способни да извлекат от всяко нещо добър смисъл, както пчелата събира нектар от цветята.

***

Окото вижда външния вид, лицата и ръста на хората, към които гледа. А извън тях проницателността усеща и състоянията на морала, добродетелта и до каква степен е стойностен духът.

***

Очите виждат, опознават и възприемат облика и материалните страни на предметите и явленията, а проницателността – и вътрешните им страни като съдържанието, ползата, целта и мъдростта в тях.

***

Проницателност не означава разум, както не означава и мисъл. Както мисленето надхвърля разума и неговите резултати, така и проницателността е божествена способност, която стои много над мисълта.

***

Онова, което различава човека от животните е неговото съзнание и проницателност и на второ място постигането му на вдъхновение и мъдрост. Смята се, че онези, които са лишени от тези качества, не са успели да стигнат до крайната точка, в която трябва да са, независимо какво е поведението им.