Петкратната молитва намаз е задължителна. На полюсите понякога полярните дни и нощи продължават по шест месеца. Как е възможно там да се отслужи молитвата?

Не знам искрени ли са хората, които задават този въпрос. Защото досега той бе задаван от безбожници, които трърдяха, че ислямът не е всемирна религия. Искат да кажат: "Вие твърдите, че ислямът е всемирна религия за всички хора. Но как е възможно да се отслужва молитва и да се пости на места, където дните и нощите продължават по шест месеца?"

Веднага трябва да подчертая, че на света нито една система или доктрина не може да достигне всемирността на ислямската религия. Ето, днес съществуват толкова много доктрини, които се срамуваме да ги наречем такива. Дори някои от тях са претърпели ревизии и промени, докато са били в разцвета си. Например учението на Маркс и Енгелс. Те няколко пъти са проверявали тази теория, в последствие са я променяли и няколко пъти е преминавала в нов вид.

Това явление се наблюдава често както в съвременните икономически системи, така и във всичи съществуващи доктрини, в които проличават човешките недостатъци.

Искам да подчертая, че с подобни сравнения целта ми не е да подценя въпроса. Просто тъй като неприятелите ни постоянно се занимават с диалектика, понякога е нужно да снижим нивото и да разясним въпроса по елементарен начин.

На второ място, каква част от населението на Земята живее в тези региони, които са специфични, за да бъде обвинявана такава всемирна религия като Исляма? Какъв процент от жителите живеят в тези тъмнини и ледове? Навярно това не е един процент от милиони. Тогава изразяващите подобни съмнения, оставяйки настрана цялото човечество, показват малцина нецивилизовани души, което няма нищо общо с искренноста и науката!..

На трето място, дали на полюсите живеят мюсюлмани, за да се създава проблем с техните молитви? Ако един ден хората се заселят да живеят на това място, тогава би било логично да се задава подобен въпрос. Иначе ще приемем, че този въпрос е измислица, за да бъдат заблудени останалите хора. Но когато говориш с материалисти, се впускаш в диалектика, въпреки че сърцето ти не желае това. Затова моля за прошка.

А сега нека разясним каква е повелята на Исляма по този въпрос. Естествено Ислямът не е оставил нито един неразрешен въпрос и е дал отговор и на този. Да, проблемът бил свързан с едно събитие и бил разрешен още в първия век по хиджра. Както е видно от сборниците с хадиси на Бухари и Муснед на Ахмед ибн Ханбал, между Пратеника и сподвижниците му се състояла следната беседа. Пратеникът казал: "Когато отричат религията, ще се появи Деджал." В едно друго предание: "Той ще се появи от изток и за четирийсет дни ще обиколи земята. Един негов ден ще се равнява на една ваша година... Има ден, който ще е равен на един ваш месец; друг ден ще е равен на една седмица, а останалите дни ще бъдат като обикновените дни." Сподвижниците попитали: "Достатъчно ли е да се изпълни един молитвен цикъл в деня, който е равен на една година?" Той повелил: "Не, ще прецените и пресметнете." Тоест ще разделите дългите дни и нощи на 24 часа и в съответсвие с тях ще изпълнявате религиозните си задължения.

Занимаващите се с ислямско право учени са разгледали този въпрос обстойно и са го разяснили съвсем ясно на всички с книгите на имам Шафи "ел-Умм" и "Менхедж", както и в книгата на ханефитите "Тахтави".

Този въпрос засяга времето за молитвата намаз. Ние ще говорим за тази част, която касае нашата тема.

Намазът е молитва, която се изпълнява в определено време. Времето е необходимо условие за извършването на намаз. Например, ако някъде времето за нощна молитва (ятсъ) не е настъпило, то извършването на намаз не е задължително. Но това важи единствено в тези случаи, в които е невъзможно да се установи точното време. В местата, както се споменава в хадиса с Деджал, където нощите и дните продължават с месеци, тези дълги дни или нощи трябва да бъдат поделени според обикновените дни и нощи, да се прецени и според това да бъдат изпълнявани всички задължения. Тоест имайки предвид времената за намаз на най-близкото до вас място, е нужно да бъде разделена продължителността на деня или ноща на определени промеждутъци и съответно с това да изпълняваме дневните и нощни религиозни обязаности. Така както за удоволетворение на естествените ни потребности разпределяме времето за хранене, сън и събуждане.

Да, така както, свеждайки глава пред законите на природата, разпределяме времето си за естествените ни нужди в места, където слънцето не залязва и не изгрява по шест месеца, същите критерии сме длъжни да изпълняваме и към религиозните си задължения като молитвата намаз, постенето, хадж.

Накратко казано, може да кажем, че ислямът не е оставил без да разясни и този въпрос. Той се ръководи от принципа да бъдат взети за основа времената за молитва на най-близкото място до полярните места и по този начин да се изпълняват всички религиозни задължения.

Тук е уместно да се разгледа и един друг въпрос. И той е, че след като установяването на времето е невъзможно, то и молитвата намаз не е задължителна. Да, въпреки че за намаз е необходимо настъпването на времето, то истинската причина за неговото отслужване е повелята на Всевишния Аллах. Следователно дори на местата, където е невъзможно да се определи правилно времeто, е редно да се кланя нямаз, въпреки че времето не е настъпило.

Истината е известна само на Него.