2001

Datum Opis
29.01.2001 Treće sudsko ročište.
28.03.2001 Četvrto sudsko ročište.
26.04.2001 Konferencija o Fethullahu Gülenu održana na Georgetown univerzitetu u SAD.
27.04.2001 Dobio veliko priznanje za svoj rad i doprinos.
21.05.2001 Peto sudsko ročište.