Stvarni život

Život je u djetinjstvu ime za ostanak živim u trenucima cvjetanja i radosti, kao i u vrijeme mističnog napora, u mladosti duh borbe, a u starosti želja za susretom sa starim prijateljima. Otuda, kakvo je ateističko viđenje koje život u jednom trenutku vidi kao komediju, a u drugom kao tragediju, čime se ubijaju ljudske čežnje i želje za zahvalom i hvalom.