Plan, prije svega

Kod pravljenja plana za ostvarivanje hizmeta ili provođenje aktivnosti obavezno je, pored pozitivnih i korisnih činilaca, prostudirati eventualne prepreke. Samo na taj način moguće je kod pojave problema i prepreka izbjeći kritiku sudbine te da drugi ne izgube povjerenje u nas.