Neznanje

Neznanje je veo na licima stvari. Osoba koja ne pocijepa veo sa svoga lica nesretna je i nikada se neće moći uzdići ka uzvišenim kosmičkim istinama. Najveće i najteže neznanje jeste neznanje o Allahu, dž.š. Kada se ovo neznanje udruži sa sebičnošću, onda se ono pretvara u ludilo od koga se nije moguće izliječiti.