Grijeh i čišćenje

Ako je grijeh kvarenje i odstupanje od ljudske prirode, onda su kajanje i pokajanje povratak prirodi.

* * *

Grijeh koji izaziva hrđu na srcu jeste poput virusa koji dominira tijelom. Neće dugo potrajati kada će ga, prije ili kasnije, osjetiti.

* * *

Sumnjičavost je mentalna bolest ili srčana prljavština. Način oslobađanja od nje jeste budnost čovjeka spram svojih grijeha i grešaka.

* * *

Da bismo izveli sebe iz jama u koje smo upali zbog našeg nemara, trebamo se te nemarnosti kloniti.

* * *

Onaj koji je uvijek zaokupljen greškama i mahanama drugih cijeli će život biti koren zbog svojih mahana.

* * *

Kaže se da svaki rasni konj posrne, a da i svaka plemenita osoba zna biti odbojna. Bitno je da se čovjek, nakon posrnuća, vrati sebi!

* * *

Riječi: “Ovo ću sutra uraditi!” drugi su izraz za nepostojanje volje.

* * *

Najveći grijesi rastu u močvari strasti... Kontroliranje strasti jeste najbolja kontrola.

* * *

Osjećaj nebrige prema grijehu jeste najveći grijeh.

* * *

Nemoj se zavaravati kada vidiš da Allah, dž.š., ne kažnjava..., sjeti se da On daje vremena..., sjeti se toga i zadrhti!

* * *

Pravi vjernik jeste onaj koji je uvijek vezan za Allaha, dž.š., dok su grijesi štetne varnice koje prekidaju ovu vezu.

* * *

Ako ti je kuća od pravoga kristala, onda se ne bacaj kamenom ni na tuđi ćumez.

* * *

Ako se stablo nije osušilo, moći će osjetiti proljeće.