Obrazovanje

Obrazovanje je poput važnog izvora s kojeg narod konstantno pije kroz stadije svoga specifičnog razvoja. Ovdje uvijek postoji čvrsta veza između skladnosti i harmonije života naroda i smjera i ispravnosti njegovog puta, s jedne strane, i čistote izvora njegovog obrazovanja, s druge strane.

* * *

Obrazovanje je model i obilježje života koji se živi u društvu i posljedica običaja, tradicija, odgoja, jezika, umjetnosti i osjećanja toga društva. Svaki njegov dio je važan segment univerzalnih temelja društva. Nesagledavanje ovih osnova i temelja smatra se sljepilom. Svaki pokušaj za udaljavanje društva od njih znači stavljanje društva u stanje konfuzije, izvan puta kojeg slijedi i mimo rukovodstva koje ga usmjerava.

* * *

Obrazovanje se ponekad premješta iz društva u društvo kao rezultat cijepanja među narodima. Ono je tada, po bilo kom kriteriju, poput civilizacije. Međutim, ako ovo obrazovanje nije prošlo kroz postupak neophodnog pročišćenja koje bi izvršio duh naroda, i ako nije proveden postupak klasifikacije i odabira, u tom slučaju je nemoguće izbjeći pojavu obrazovne ili civilizacijske krize.

* * *

Istinsko obrazovanje se formira kroz interakciju i miješanje istinske vjere, visokog morala i vrline u talionici dobro probavljenih znanosti i dovođenje ove mješavine na traženi nivo sazrijevanja.

Zbog toga je nemoguće govoriti o istinskom obrazovanju u bilo kom okruženju bezvjerja, moralnog sunovrata i neznanja, niti je moguće bilo kojoj osobi koja živi u ovakvoj atmosferi okoristiti se ovim izvorom.

* * *

Narodi koji nastoje produžiti i ovjekovječiti svoje trajanje, ali su se predali kulturi i civilizaciji drugih naroda podsjećaju na stablo na kojeg su se okačili plodovi drugog stabla, tj. oni će imati obmanjujući izgled i biti predmet ismijavanja.

* * *

Obrazovanje se javlja, rađa i razvija iz prirode naroda i društva. Obrazovanje je u odnosu na društvo poput cvjetova i plodova u odnosu na stablo. Narodi koji nisu uspjeli da im sazrije obrazovanje, ili narodi koji su izgubili svoje obrazovanje, podsjećaju na nerodna stabla koja ne daju plodove ili na stabla čiji su plodovi popadali i izgubili se. Konačna sudbina koja očekuje ovakva stabla jeste da će biti sasječena i iskorištena kao ogrjev.

* * *

Obrazovanje zauzima veoma istaknuto mjesto u životu svakog naroda. Svako obrazovanje koje je prožeto prošlošću naroda i povezano s korijenima njegovog duha može osvijetliti ispred njega put života i napredak. U suprotnom, kada se narod predaje u krila strane misli i obrazovanja i ide kolebajući se čas desno, čas lijevo, to će dovesti do njegovog raspadanja i iščeznuća.