Allahın lütf və ehsanları qarşısında vəzifəmiz nədir?