422-ci nəğmə: “Qurban bayramının səhəri”

422-ci nəğmə: “Qurban bayramının səhəri”

Əziz dostlar, Qurban bayramınızı can-dildən təbrik edir, bu bayramın bütün bəşəriyyət üçün xeyirlərə vəsilə olmasını diləyir və sizlərə iki cahanda səadət arzulayırıq.

Hörmətlə...