Məscidlər və Funksiyaları

Məscidlər, ən çətin günlərdə belə imana, Qurana aid məsələlərin müzakirə edildiyi ən nurlu məkanlardır.

* * *

Məscidlər, hər səviyyədəki məktəb kimi işləyən elm və ürfan ocaqlarıdır.

* * *

Məscidlər, übudiyyətlə (qulluq) yanaşı zikrin, fikirin ən canlı şəkildə icra edildiyi səmavi qurumlardır.

* * *

Məscidlər, müəyyən bir dövrdə ricali-dövlətin(dövlət böyüklərinin) məşvərət etdiyi məşvərət məclisləridir.

* * *

Dünyaya aid işlərin belə məbəd kimi lahuti aləmə açıq yerlərdə edilməsi ruhlara qazandırdıqları ilə hər cür ifadənin fövqündədir.

* * *

Məscidlər, möminlərin həyatlarının intizamı baxımından səmavi təlimgah kimidir.