Elazığ zəlzələsində vəfat edənlərin yaxınlarına başsağlığı

Elazığda baş verən zəlzələyə görə millətimizə baş sağlığı verir, əbədi aləmə köçənlərə Cənabi-Allahdan rəhmət, həyatda qalanlara da səbri-cəmil diləyirəm.

M. Fəthullah Gülən