Lëvizja Gylen si katalizator

Konflikti dhe qëndrimi mënjanë, nuk praktikohen domosdoshmërisht nga të gjitha grupimet brenda shoqërisë. Çdo bashkësi apo lëvizje që ka një fokus gjithëpërfshirës, duhet të veprojë në përputhje me nocionet ekzistuese të identitetit social. Lëvizjet apo bashkësitë që përpiqen të garantojnë shërbime në sektorë të ndryshëm të shoqërisë s’duhet të ngatërrohen me organizatat joqeveritare të cilat zgjedhin një fushë të vetme veprimi.